close
تبلیغات در اینترنت
معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure – بخش دوم
loading...

آموزش طراحی

معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure – بخش دوم - تک نوشت معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure – بخش دوم - تک نوشت :Configuration Archive -3-2-3-3 در این قسمت میتوان یک پایگاه داده (DataBase) جامع از سیستم عامل های (IOS)مختلف برای تجهیزات مختلف ایجاد و نگهداری کرد. سیستم عاملهای موجود در این پایگاه از منابع مختلفی قابل بازگذاری است از جمله: دانلود مستقیم از سایت سیسکو، دانلود از روی تجهیزات موجود و آپلود مستقیم از روی رایانه ها تیم فنی. در این شکل مشخصات مربوط به یک IOS نشان داده شده…

معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure – بخش دوم

Modir بازدید : 169 شنبه 21 فروردين 1395 : 18:0 نظرات ()

معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure – بخش دوم - تک نوشت

 • معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure – بخش دوم - تک نوشت

  :Configuration Archive -3-2-3-3

  در این قسمت میتوان یک پایگاه داده (DataBase) جامع از سیستم عامل های (IOS)مختلف برای تجهیزات مختلف ایجاد و نگهداری کرد. سیستم عاملهای موجود در این پایگاه از منابع مختلفی قابل بازگذاری است از جمله: دانلود مستقیم از سایت سیسکو، دانلود از روی تجهیزات موجود و آپلود مستقیم از روی رایانه ها تیم فنی. در این شکل مشخصات مربوط به یک IOS نشان داده شده است.

  Cisco Prime Infrastructure
  :Alarm and Event -4-2-3-3

  رویت و مدیریت تمامی رخدادهای شبکه مبتنی بر  SNMP و Syslog از جمله سایر مواردی که در مرحله  Operate موجود است میتوان به موارد , Network physical Map  میباشد وPI  … اشاره کرد. که شامل موارد پیشرفتهApplication and Services, Operational Tool, Wireless از حوصله این طرح خارج است.
  در تصویر زیر تمام موارد موجود در این مرحله قابل رویت است:

  معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزار
  -۴-۳گزارش گیری (Report)

  PIشامل امکانات فراوانی برای تهیه گزارشات دقیق و کامل )به صورت لحظهای و یا دورهای( از وضعیت موجود شبکه و رخداد های مهم در بازه های زمانی مشخص میباشد. این قبیل گزارشات شامل اطلاعات لازم برای بهینه سازی و عیب یابی شبکه بوده و حتی به کمک آن میتوان مشکلات و کاستیهای موجود در شبکه را قبل از مشکل ساز شدن، شناسایی بررسی و در نهایت برطرف نمود.

  ۵-۳ مدیریت (Administration)

  این فاز آخرین مرحله از چرخه Lifecycle و شامل مدیریت و پشتیبانی از خود پلتفرم PI میباشد. از جمله قابلیتهای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مدیریت و پایش وضعیت سلامت و کارکرد PI
  • تعریف کاربران و گروههای مختلف
  • تعریف گروههای تجهیزات بسته به مکان جغرافیایی ، واحد سازمانی و اعمال سطح دسترسیهای مختلف به آنها
  • اعمال  Patchها و  Packageهای مختلف روی تجهیزات
  • پشتیبان گیری PI
  • تعریف سیستم پشتیبان  Onlineبرای PI اصلی

  معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزار

  ۴-تنظیم خودکار تجهیزات خام (Plug & Play Setup)

  دسترسی مخصوص اعضاء

  جهت دسترسی به این بخش، چنانچه دارای حساب کاربری می باشید لطفا یا به صورت رایگان ثبت نام کنید تا قادر به دیدن مطلب باشید.

  AVC (Application Visibility Control) -2-5

  روشهای قدیمی پایش ترافیک شبکه از جمله Netflow که به آن پرداخته شد دارای معایب و کاستیهائی نیز هستند که از مهمترین آنها میتوان به شناسایی ترافیک بر اساس پورت اشاره کرد. برای مثال طرز کار Netflow به این صورت است که هر ترافیکی که به پورت  ۸۰ارسال میشود را به عنوان HTTP یا ترافیک وِب شناسایی میکند. در صورتی که امروزه شاید صدها نرم افزار مختلف از این پورت جهت ارسال ترافیک استفاده میکنند و  Netflow قادر به شناسایی آنها نیست. جهت رفع این مشکل کمپانی سیسکو روی سری جدید روترها و سوئیچهای خود قالبیت AVC را افزوده است که امکان پایش و مدیریت دقیق ترافیک را بر اساس نوع نرمافزار و همچنین ارزیابی کیفیت کارکرد آن نرمافزار ارائه میدهد. به زبان ساده تر  Netflowدر لایه  ۳و  ۴شبکه عمل میکند، در حالی که AVC در لایه ۷ عمل کرده و ترافیک نرم افزارها را بر اساس رفتار و Payload آنها و بدون توجه به پورت مورد استفاده شناسایی میکند. در شکل زیر میتوان تفاوت این دو را مشاهده کرد.

  معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزار
  AVCدارای اجزای مختلفی به شرح زیر است:

  NBAR (Network Base Application Recognition) -1-2-5

  نسل جدید  NBARشامل لیست کاملی از برنامههای کاربردی )در حدود  ۱۰۰۰نرمافزار شناخته شده و حدود ۱۵۰هزار نرمافزار متفرقه( است و این لیست به صورت دورهای )حدود  ۲ماه یکبار ( بروز رسانی میگردد. با استفاده از این تکنیک روترها همانند فایروالها قادر به انجام ) Deep Packet Inspection (DPI روی ترافیک عبوری خواهند بود. ضمناً این قابلیت تضمین میکند تا به برنامه های مذکور الزامات مورد نیاز از جمله پهنای باند لازم تخصیص داده شود.

  معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزار
  با استفاده از این روش تیم فنی قادر به پایش نرم افزارها و سرویسها به این شکل می باشد:

  معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزار

  ART (Application Response Time)-2-2-5

  PI با استفاده از ART قادر خواهد بود کارکرد نرم افزارهای مبتنی بر  UDPو  TCPرا بر اساس زمان پاسخدهی به کاربران، و میزان تاخیر یا کندی آن پایش کند. بعلاوه با استفاده از این روش،  PIقادر خواهد بود برای نرمافزارها و سرویسهای مبتنی بر صدا و تصویر ) ، (VOIPسنجش دقیقی از میزان Delay , jitterو Packet Lost روی بستر شبکه و تاثیرات آن بر کارکرد این سرویسها داشته باشد. در حالت عادی هنگامی که کندی یک یا چند نرمافزار از سوی کاربر اعلام میشود تیم فنی گزینه های محدود برای بررسی صحت این ادعا و یافتن مشکلات احتمالی خواهد داشت. در صورتی که کندی نرم افزار کاربر دلایل متعددی دیگری میتواند داشته باشد.

  معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزار

  طرز کار ART به این صورت است که تمامی TCP Flow های جابجا شده بین پایانه کاری و سرور را ردیابی کرده و به این وسیله تشخیص میدهد که کندی نرم افزار مربوط به کدام بخش از شبکه است.

  معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزار

  برای مثال در شکل زیر پس از ردیابی تمامی TCP Flow های عبوری مشکل کُندی در ایراد و کارکرد سرور میزبان نرم افزار تعیین شده است و به این ترتیب تیم فنی دید جامع و کاملی نسبت به وضعیت کارکرد نرم افزارهای شبکه خواهند داشت و قادر خواهند بود مشکل را به راحتی شناسایی و برطرف کنند.

  معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزارمعرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزارCisco Prime Infrastructureمعرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزار

  با استفاده از قابلیت  DPIو NBAR2 علاوه بر امکان پایش نرم افزارها میتوان آنها را کنترل و مدیریت کرد. این کنترل به وسیله اعمال برخی پارامترهای مربوط به QoS از قبیل :  Policingو  Shapingو یا به وسیله اعمال تنظیمات PfR و هدایت ترافیک نرم افزارهای مختلف از مسیرهای مختلف امکان پذیر خواهد بود. برای مثال در شکل زیر بستن ترافیک مربوط به Bittorrent با استفاده از  PIنشان داده شده است.

  معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزار

  لازم به ذکر است در صورتی که نرم افزارهای یک سازمان در لیست از پیش تعیین شده NBAR2 موجود نباشد میتوان به صورت دستی بر اساس نمونه ای از Payload آن روی PI نوع و اسم نرم افزار را تعیین و برای موارد پایشی و مدیریتی استفاده کرد. بدین ترتیب در لیست نرم افزارهای نشان داده شده بوسیله  PIهیچ نرم افزاری به صورت  Unknown وجود نخواهد داشت.

  معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزارمعرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزار
  ۶- ارزیابی و مقایسه پیکربندی تجهیزات شبکه با مراجع کمپانی سیسکو(Compliance)

  دسترسی مخصوص اعضاء

  جهت دسترسی به این بخش، چنانچه دارای حساب کاربری می باشید لطفا یا به صورت رایگان ثبت نام کنید تا قادر به دیدن مطلب باشید.

  معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزار

  ۸- یکپارچگی با Wireless LAN Controller

  WLCمحصول تولیدی کمپانی سیسکو جهت مدیریت تعداد زیادی از  Access Pointهاست و  PIدارای قابلیتهای بسیار گستردهای جهت مدیریت یکپارچه تمامی  WLCهای موجود در شبکه به صورت مترکز است. به عنوان مثال با استفاده از  PIو بهرهگیری از نقشه های AutoCAD موجود از ساختمان ها میتوان میزان دقیق پوش دهی بی سیم داخل و بیرون از ساختمانها را مشاهده کرد.

  معرفی قابلیت های Cisco Prime Infrastructure سیسکو نرم افزار

  ۹- مزیتهای PI نسبت به محصولات مشابه

  طی چند سال گذشته محصولات متعددی جهت انجام پایش و مدیریت شبکه تولید و توسعه داده شده است. از جمله مهمترین آنها میتوان به  SolarWindsو WhatsUpGold اشاره کرد.  PIمزیتهای عمدهای نسبت به این محصولات داراست که از جمله اصلیترین آنها به موارد زیر میباشد:

  • ارائه محصول به فرم Virtualمبتنی بر سیستم عامل RedHat و پایگاه داده Oracle که پایداری و راندمان بسیار بالاتری را نسبت به محصولات رقیب (که مبتنی بر ویندوز و پایگاه داده  SQLمیباشند) ارائه میدهد. به همین دلیل  PIبر خلاف محصولات رقیب با بالاتر رفتن تعداد تجهیزات اضافه شده تاثیر اندکی در عملکرد  PIخواهد داشت.
  • سازگاری کامل با تجهیزات سیسکو و قابلیت مدیریت صفر تا صد تمامی آنها از طریق رابط گرافیکی در محصولات مشابه یا Client Monitoring  و (Application Performance Monitoring (APM – قابلیت موجود نیست یا در صورت وجود، کارایی نسبتا ضعیفی داشته و پیچیده میباشد. مثلاً در خصوص APM در سایر محصولات لازم است از تمامی ترافیک مورد نظر یک کپی جهت پایش و ارسال آن به یک مقصد خاص تهیه گردد و به دلیل این گونه پیچیدگیها معمولا استفاده از محصولات ثانوی مانند Riverbed APM جهت این امر توصیه میشود. در صورتیکه  PIبه صورتی ذاتی با استفاده از  AVCاین قابلیت را داراست.

  منبع

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 96
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 8
 • بازدید امروز : 5
 • باردید دیروز : 266
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 5
 • بازدید ماه : 570
 • بازدید سال : 570
 • بازدید کلی : 1,655,533
 • کدهای اختصاصی
  طراحی کارت ویزیت
  دختر خاص مغرور
  کافه اینترنتی
  فان گذر
  تیکه های باحال
  تبلیغ پارسی
  پی سی صدا
  راک شرقی
  پی سی دانلود
  دانلود ویدئو
  تبادل لینک رایگان
  سامسونگ گلکسی
  پدرو رودریگز
  جی بی پوز
  معرفی گل و گیاه
  وب آق حسین
  شکلک کده
  آی تی سنتر
  درباره پسر ها
  پارس تیتراژ
  آب نیست
  وب نوشت عاشقانه
  ستاره بازی
  خاطرات شب یلدا
  بدو عکس
  ایرانسل رایگان
  مروا کامپیوتر
  فایل کده
  تی تی لینک
  شهر کوچک زیبا
  ایران کلید
  دلنوشته های من
  وبسایت پویا
  سر بلاگ
  همه با هم
  تفرجگاه ایران
  98 کلوب
  تفریح و سرگرمی
  سرگرمی
  گیگ دی ال
  کلوپ سرگرمی
  جکستان
  جعبه من
  کندار دانلود
  وبسايتی برای همه
  انصاری
  لینک زیاد
  بيشتر بدانيم
  جکستان شکرستان
  اخبار علم و دانش
  ایران ورک مارکت
  ایران پیکس
  کلبه محبت
  تاپ دانلود
  آخرین امید
  معرفی درختان میوه
  مسیج عشقولانه
  ایران وب دیتا
  ورزشکده
  رادیکال 24
  من تنها
  باران
  ایران پیکسل
  شهر سبز
  آموزش طراحی
  مجله تفریحی
  دانلود رایگان
  جک برای تو
  تنهاترین مرد زمین
  فروشگاه بازی
  نرم افزار رایگان
  سخت افزار جدید
  والپیپر زیبا
  دانلود ما
  پرتو وب
  بهزاد پکس
  دانلود
  پورت 20
  مجرمان بی گناه
  دیوار
  لینک 88
  درهم و برهم
  کتابخانه
  دانلود جدیدترینها
  لینک دانلود
  گیتار در آتش
  ابر دانلود
  وبلاگ
  محمد خلج
  دانلود سریع
  من و خدا
  طراحی میلاد
  کدبانو
  دانلود منیجر
  برترین وب
  نت مارکت
  بهترینم تویی
  استاد نجفی
  کلاس آنلاین ما
  عصر دانلود
  انیمیشن قدیمی
  آبادانیها
  گروه
  دانلود آهنگ جدید
  شب
  تفریحستان
  پساپس
  دانلود فیلم جدید
  دانلود جدید
  اطلاعات کامپیوتری
  آقای مصطفوی
  عشق یکطرفه
  خندانده
  فایلهای 2015